REKLAMA

Sesja w Końskich. Dużo dyskusji o organizacjach pozarządowych [wideo, zdjęcia]

We wtorkowy poranek miała miejsce kolejna Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta i Gminy Końskie. Najwięcej dyskusji było tym razem o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

REKLAMA

W materiale wideo o sesji mówi burmistrz Krzysztof Obratański, poniżej jej skrót tekstowy, a całą sesję obejrzeć możecie TUTAJ.  W trakcie sesji nieobecny był jeden radny (Artur Dajer), a radna Helena Rozmus przybyła z opóźnieniem. Przyjęcie porządku obrad, do którego burmistrz wprowadził dodatkowo kilka punktów udało się po krótkiej dyskusji. Od początku aktywni byli radni Ewa Samson oraz Ernest Kruk. Pierwsza pytała o plan zagospodarowania przestrzennego gminy, drugi dopytywał o dług gminy Końskie przy okazji informacji o emisji obligacji. Radny Kruk dowiedział się od skarbnik Beaty Lis, że w najbliższym roku dług gminy pozostać ma na niezmienionym poziomie, a w kolejnych latach Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada redukcję zadłużenia.

Potem radni głosowali nad udzieleniem pomocy finansowej powiatowi koneckiemu – w tym przypadku chodziło o złożenie się gminy i powiatu na przebudowę ul. Jasnej. Kolejne punkty dotyczyły głosowań formalnych, o które nikt z radnych nawet nie pytał.

REKLAMA

Ewa Samson pytała jeszcze o punkt dotyczący przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi. Domagała się ona większej współpracy z radnymi w sprawie działań gminy z organizacjami pozarządowymi. Wiceburmistrz Krzysztof Jasiński w odpowiedzi długo tłumaczył funkcjonowanie NGO’sów na terenie gminy i ich współpracę z samorządem. Burmistrz Obratański dodawał, że często organizacje pozarządowe są w stanie taniej wykonywać zadania własne gminy niż gdyby ona miała to robić w pełni w swoim zakresie.

Radna Helena Rozmus pytała o bezpłatne użyczanie lokalów gminnych przez samorząd Organizacjom Pożytku Publicznego. Radna obawia się, że gmina mogłaby użyczać lokale organizacjom, które propagować będą kontrowersyjne treści w stosunku do dzieci i młodzieży. Poruszyła też temat mieszkań i schronień dla osób w kryzysie bezdomności. Aktywni w tym punkcie byli także Katarzyna Serek oraz Ernest Kruk. Dyskusję skwitował burmistrz informacją o tym, że każda organizacja pozarządowa, która otrzyma gminne środki musi je później co do złotówki rozliczyć i wiele organizacji boi się wnioskować o nie z tego powodu.

Doszło do spięcia na linii Piotr Słoka – Ernest Kruk. Przewodniczący Słoka wypomniał Krukowi, że ten „miał 80 głosów” i być może po kolejnej sesji będzie przewodniczącym z uwagi na tak duże poparcie. Kruk odpowiedział Słoce, że takie słowa świadczą o tym, że jest on „mały i małostkowy”.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad usługami opiekuńczymi i sąsiedzkimi oraz odpłatnościami za nie. Radnego Kozerawskiego zaciekawiły te drugie, które są swego rodzaju nowością. O tym czym one są mówiła dyrektor MGOPS-u Aneta Mikuszewska-Sorn. Założenie jest takie, że każdy może świadczyć usługi sąsiedzkie na rzecz osoby potrzebującej – nie może być z nią spokrewniony, ani zamieszkiwać pod jednym adresem. Organizatorem usług jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – to tam powinna się zgłosić osoba potrzebująca usług społecznych, a także taka która mogłaby je świadczyć.

Z kolei Lidia Wiśniewska dopytywała o świadczenia rodzinne, gdzie chodzi o zasiłki i świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi.

Kolejne głosowania dotyczyły zmian formalnych w placówkach oświatowych. Na końcu radni decydowali o porozumieniu gmin Końskie i Gowarczów w sprawie realizacji komunikacji autobusowej biegnącej przez oba te samorządy. Radni wyrazili zgodę na tę współpracę dwóch samorządów, która zaowocuje przejazdami busów przez miejscowości obu gmin. W grudniu odbędzie się już zwyczajna sesja Rady Miejskiej i można spodziewać się, że potrwa ona wiele godzin.

Zdjęcia:

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *