REKLAMA

Smyków: Beata Janiszewska zaprzysiężona. Przewodniczącym Dariusz Kucharski [zdjęcia]

Za nami sesja inaugurująca pracę samorządu gminy Smyków w kadencji 2024-2029. Na stanowisko wójta zaprzysiężona została Beata Janiszewska. Na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Dariusza Kucharskiego. 

REKLAMA

W poniedziałek 6 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Smyków w kadencji 2024 – 2029. Uroczystego otwarcia zgodnie z przyjętym obyczajem dokonała najstarsza wiekiem radna. Zaszczyt ten przypadł w udziale Zofii Wanat. Następnie nowo wybranym radnym i wójtowi gminy zostały wręczone zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Dariusza Szmita. Składali oni także ślubowania.

REKLAMA

Podczas sesji inauguracyjnej dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Nad ich wyborem czuwały komisje skrutacyjne. W wyborach na Przewodniczącego zgłoszono tylko jednego kandydata. Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy powierzono Dariuszowi Kucharskiemu, który został wybrany 12/15 głosami. Kolejno przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do tej funkcji zgłoszono również jednego kandydata – radnego Roberta Krakowiaka, który został wybrany 11/15 głosami.

Po wybraniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego odbyła się ceremonia zaprzysiężenia. Uroczyste ślubowanie złożyła wójt gminy Smyków Beata Janiszewska.
W swoim przemówieniu podziękowała wyborcom za zaufanie –„Serdecznie dziękuję Państwu za każdy głos oddany na mnie a tym samym na mój program wyborczy, który jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wyborach udowadniając, że losy gminy nie są im obojętne. Urząd Wójta Gminy Smyków to niewątpliwie wielki honor i zaszczyt, ale również ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. Chcę być wójtem nie tylko z urzędu. Jestem mieszkanką naszej gminy żyję pośród Was dlatego zawsze chce być z Wami i dla Was. Chcę stworzyć dobrą przestrzeń dla nas wszystkich. Wierzę, że można to wszystko zbudować ciężką i uczciwą pracą w zgodzie, wspólnie z radą i sołtysami, których już niebawem będziemy wybierać. Czeka nas wiele wyzwań. Będziemy ubiegać się o dofinansowania na realizację kolejnych zadań, zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. Aby realizować inwestycje gminne będziemy współpracować z powiatem, województwem i administracją rządową oraz z sąsiednimi gminami” – mówiła wójt Beata Janiszewska.


Nowa włodarz skierowała również kilka słów do radnych – „Proszę pamiętać, że od dziś jesteśmy reprezentantami wszystkich mieszkańców. Mamy całą kadencję na to by przekonać ich, że dobrze wybrali i nam zaufali. To właśnie z ich wyboru, będziemy działać i oni będą nas oceniać. A każdy wybór jakiego dokonają zawsze przyjmujemy z pokorą i należytym szacunkiem. Gmina Smyków nie należy bowiem do żadnego polityka, samorządowca, partii czy ugrupowania. A władza nigdy nikomu nie jest dana na stałe. Mam nadzieję, że z tym wielkim zaangażowaniem i szacunkiem będziemy współpracować ze sobą dla dobra naszych mieszkańców. Abyśmy zawsze razem szukali tego, co nas łączy. Nauczymy się rozmawiać, współpracować, osiągać kompromisy i rozwiązywać problemy. Pracujemy nie dla siebie ale do dobra Naszej Gminy Smyków.”

Na koniec nowa wójt podziękowała radnym poprzedniej kadencji oraz ustępującemu wójtowi Jarosławowi Pawelcowi i jego zastępcy Jerzemu Dudzie za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców gminy.

Lista radnych w gminie Smyków w kadencji 2024-2029:

1. Curzytek Bernarda
2. Hamera Jarosław
3. Janus Dariusz
4. Kochel Dariusz
5. Kochel Urszula
6. Kołodziejczyk Leszek
7. Kozłowski Stanisław
8. Krakowiak Robert
9. Kucharski Dariusz
10. Lesiak Grzegorz
11. Młodawski Grzegorz
12. Rejmak Andrzej
13. Stachera Tomasz
14. Wanat Zofia
15. Zbylut Barbara

Zdjęcia (Gmina Smyków):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *