REKLAMA

Środki dla przedsiębiorców i aktywizacja bezrobotnych. Można składać wnioski

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza wsparcie dla przedsiębiorców oraz pracodawców w zakresie wyposażeń stanowisk pracy. Jednocześnie informuje o pozyskanych środkach na aktywizację osób bezrobotnych.

REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać wnioski odnośnie skorzystania ze wsparcia w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
– w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne,
– w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne.
Nabór ogłoszony został od 24 czerwca i będzie prowadzony do 27 lipca.

REKLAMA

W przypadku braku osób zainteresowanych ww. formą wsparcia środki finansowe będą przesunięte na inne zadania realizowane w ramach poszczególnych projektów.

Zainteresowani przedsiębiorcy i pracodawcy szczegółowych informacji zasięgną u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63, nr wew. 204, 205.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich otrzymał także dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości ponad miliona 600 tysięcy złotych w zakresie następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 822 tysiące na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz 822 tysiące na program aktywizacji w regionach wysokiego bezrobocia. Ze środków organizowane będą czteromiesięczne staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia.

W ramach ww. programów Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków od 21 lipca do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na wyżej wymienione formy wsparcia.

Regulaminy i druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Pracy – TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *