REKLAMA

Trwa policyjna akcja dotycząca pieszych i rowerzystów

Dziś na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostaną przez policjantów ruchu drogowego wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów m.in. poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami stosowania się do przepisów ruchu drogowego w relacji kierujący-pieszy/rowerzysta.

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

W 2018 r. na drogach województwa świętokrzyskiego zginęło 40 pieszych, a 238 zostało rannych. Niestety bardzo często do zdarzeń z udziałem tej grupy dochodzi w miejscach, które w teorii powinny być najbezpieczniejsze – przejścia dla pieszych. Świętokrzyscy policjanci, w trosce o ich bezpieczeństwo, dziś w godz. 06:00-22:00 włączą się w prowadzone na terenie całego kraju działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Kierujący, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, będą np. wyprzedzać lub omijać inne pojazdy, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową.

Przypominamy, że za tego rodzaju wykroczenia grozi mandat karny w wysokości nawet 500 zł i 10 punktów karnych, jednak policjant w takiej sytuacji może odstąpić od postępowania mandatowego i zatrzymać kierującemu uprawnienia, a o jego dalszych losach decydować będzie wówczas sąd.

REKLAMA
REKLAMA

One thought on “Trwa policyjna akcja dotycząca pieszych i rowerzystów

 1. Należy pamiętać, że pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak są nimi kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

  Pieszy musi więc stosować się do pewnych zasad:

  1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.

  2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

  3. Pieszych na chodnikach obowiązuje ruch prawostronny.

  4. Pieszy powinien przekraczać drogę jedynie w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest zobowiązany skorzystać z niego. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania ostrożności.

  5. Przekraczanie drogi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej odbywa się według następujących zasad:

  zatrzymanie na skraju chodnika,
  spojrzenie w lewo,
  spojrzenie w prawo,
  ponowne spojrzenie w lewo,
  rozpoczęcie przechodzenie przez jezdnię – gdy droga wolna,
  ponowne spojrzenie w prawo na środku jezdni, by upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd i równym krokiem przejście dalej.
  6. Jeżeli przejście dla pieszych wyposażone jest w sygnalizację świetlną, to po otrzymaniu sygnału zielonego piesi równym krokiem przechodzą przez jezdnię, gdy światło zielone pulsuje, oznacza to, że zaraz pojawi się światło czerwone i należy szybko opuścić przejście. Gdy świeci się sygnał czerwony, nie wolno wchodzić na przejście.

  Sygnał świetlny jest często wyposażony w sygnał dźwiękowy dla osób niedowidzących i niewidomych.

  7. Nie wolno przebiegać przez jezdnię ani zwalniać kroku lub zatrzymywać się podczas przechodzenia przez jezdnię.

  8. Pieszemu nie wolno spacerować po torowiskach.

  9. Pieszemu nie wolno pokonywać barierek oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów.

  10. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *