REKLAMA

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich. Przytoczono kwestie przebudowy centrum miasta oraz rewitalizacji Sielpi

W czwartek w godzinach porannych odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich. Zainteresowane osoby zapraszamy do obejrzenia całości – TUTAJ. Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja związana z rewitalizacją zbiornika wodnego w Sielpi, a także temat dotyczący przebudowy ulic w centrum miasta.

REKLAMA

Na wstępie rozpoczęto głosowanie dotyczące przyjęcia porządku obrad. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum przystąpiono do dyskusji.

Pierwszym tematem poruszonym podczas czwartkowej sesji było rozpatrzenie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033. Beata Lis, skarbnik miasta i gminy Końskie, przytoczyła zebranym podczas spotkania założenia zmian w podjętych przez gminę przedsięwzięciach. Chodziło o wypowiedzenie umowy wykonawcy, który podjął się budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Bedlno. W tym temacie wypowiedział się też burmistrz Krzysztof Obratański:

REKLAMA

„W przypadku tej inwestycji mieliśmy powody sądzić, że nie jest ona możliwa do zrealizowania przez tego wykonawcę, który bardzo wyraźnie miał kłopoty zarówno z dostępem do materiałów, jak i pracowników i wielokrotne monity inspektorów nadzoru wskazywały, że w stosunku do harmonogramu uzgodnionego przez strony, występują ogromne opóźnienia” – mówi burmistrz.

Następnie głos zabrał radny Wiesław Malicki, który odniósł się do sprawy uszkodzonej elewacji budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Krzysztof Obratański, burmistrz miasta i gminy Końskie zapewnił, że wspomniana inwestycja podlega gwarancji i w razie potrzeby istnieje możliwość zlecenia wykonawstwa zastępczego. Pomiędzy Wiesławem Malickim, a burmistrzem wywiązała się dyskusja. Włączył się do niej także radny Ernest Kruk, który poruszył kwestię rewitalizacji zbiornika wodnego w Sielpi oraz radna Ewa Samson. Jej przebieg mogą Państwo w całości obejrzeć na kanale Gminy Końskie na platformie YouTube – TUTAJ.

Następnie radny Malicki zapytał o możliwość stworzenia wniosku dotyczącego powołania komisji, sprzeciwiającej się napełnienia zbiornika w Sielpi wodą. Burmistrz Obratański skomentował sprawę – „Taki wniosek już padł na jednej z poprzednich sesji. Jego autorem był radny Ernest Kruk i został on przyjęty, czyli, że w stosownym czasie, przed przystąpieniem do napełnienia zbiornika wodą, właściwa komisja Rady Miejskiej zorganizuje wyjazdowe posiedzenie na Sielpi” – informuje Krzysztof Obratański.

Kolejnym tematem poruszonym przez radną Ewę Samson był brak informacji o dalszych działaniach podejmowanych w ramach przebudowy ulic w centrum Końskich. Krzysztof Obratański przypomniał, że przytoczona sytuacja była wyjaśniana już na poprzednim spotkaniu –„Mogę tylko powtórzyć, że przeprowadziliśmy procedurę wyłonienia nowego wykonawcy […] Kto z Państwa był na ulicy Piłsudskiego ten wie, że prace wróciły tam bardzo intensywne. W tej chwili położne są dwie pierwsze warstwy asfaltu na odcinku od ulicy Warszawskiej do małego ronda. Wczoraj zaczęła się też regulacja studzienek i wpustów. W tym tygodniu, prawdopodobnie 7 maja położona zostanie warstwa ścieralna. Jednocześnie trwają intensywne prace brukarskie. Termin zakończenia robót jest niezmienny” – mówi burmistrz.

Po długiej i wyczerpującej dyskusji pomiędzy zebranymi na sali osobami przyszedł czas na głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033: 12 radnych opowiedziało się za, trzech wstrzymało się od głosu, a sześciu było nieobecnych.

Radny Ernest Kruk ponownie odniósł się do inwestycji w centrum Końskich. Zapytał czy uda się zrealizować pierwotne cele, jakie zostały założone w sprawie rewitalizacji ulic. Burmistrz Obratański zapewnił, że gmina dokłada wszelkich starać, aby termin realizacji zadania został dotrzymany. Całość przebiegu tej konwersacji mogą Państwa znaleźć TUTAJ.

Drugie głosowanie dotyczyło przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na rok 2022: 13 radnych opowiedziało się za, trzech wstrzymało się od głosu, a pięciu z nich było nieobecnych.

Kolejne głosowanie odnosiło się do przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków: 16 radnych opowiedziało się za, pięciu było nieobecnych.

Ostatnie z głosowań dotyczyło przyjęcia projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasach drogowych dróg powiatowych ul. Górnej oraz ul. Gimnazjalnej w Końskich: 16 radnych opowiedziało się za, pięciu było nieobecnych.

Po zakończeniu głosowania nastąpiło zamknięcie obrad i zakończenie czwartkowej LXIII Sesji Rady Miejskiej w Końskich.

REKLAMA

3 thoughts on “XLIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich. Przytoczono kwestie przebudowy centrum miasta oraz rewitalizacji Sielpi

  1. janek pisze:

    Radni , jedni pytają ,a drudzy jakby z księżyca spadli.

  2. Mieszkaniec pisze:

    Następnie głos zabrał radny Wiesław Malicki, który odniósł się do sprawy uszkodzonej elewacji budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Krzysztof Obratański, burmistrz miasta i gminy Końskie zapewnił, że wspomniana inwestycja podlega gwarancji i w razie potrzeby istnieje możliwość zlecenia wykonawstwa zastępczego. Przecież o uszkodzonej elewacji wiadomo przynajmniej od 10 miesięcy została ona zamaskowana blachą ale nadal widać to z daleka a Pan Burmistrz mówi „inwestycja podlega gwarancji i w razie potrzeby istnieje możliwość zlecenia wykonawstwa zastępczego”. Moje pytanie jest kto podpisał odbiór tego obiektu i jakim prawem zapłacono wykonawcy za taką fuszerkę publicznymi pieniedzmi.

Dodaj komentarz