REKLAMA

Zgłoś kandydata do Koneckiej Glorietty [wideo]

Do 15 lipca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”.  

REKLAMA

Nagroda ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i podmiotów, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań, wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju gminy Końskie.

Konecka Glorietta jest przyznawana w następujących kategoriach:
1) Kultura,
2) Sport, turystyka i rekreacja,
3) Edukacja,
4) Przedsiębiorczość,
5) Dynamiczny i gospodarczy rozwój gminy Końskie,
6) Nagroda Specjalna,
7) Nagroda Honorowa.

REKLAMA

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta” dostępny TUTAJ.

Zgłoszenia sporządzone na odpowiednim formularzu wraz z materiałami dokumentującymi osiągnięcia kandydata należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dopiskiem „Konecka Glorietta”, w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *