REKLAMA

Zgłoś swojego kandydata do Koneckiej Glorietty [formularz]

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”. Statuetki zostaną wręczone laureatom podczas Dni Końskich. 

REKLAMA

Tak wygląda „Konecka Glorietta”.

Przyznacie „Koneckiej Glorietty” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i instytucji, które przyczyniają się do rozwoju gminy Końskie. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) Kultura,
2) Sport, turystyka i rekreacja,
3) Edukacja,
4) Przedsiębiorczość,
5) Dynamiczny i gospodarczy rozwój gminy Końskie,
6) Nagroda Specjalna,
7) Nagroda Honorowa.

Formularz zgłoszenia wraz z materiałami dokumentującymi osiągnięcia kandydata należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dopiskiem „Konecka Glorietta”,w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

REKLAMA

Formularz zgłoszenia

Regulamin Konecka Glorietta

Formularz zgłoszenia docx

REKLAMA

Dodaj komentarz