REKLAMA

‚Miasta Północy’ zagwarantują Końskim dodatkowe środki [zdjęcia]

Kilka dni temu w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (MOF MP), którego inicjatorem i pomysłodawcą była gmina Końskie. Podczas spotkania podpisano porozumienie stanowiące kontynuację współpracy 17 gmin, które podjęły decyzję o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. To duża szansa dla regionu na pozyskiwanie zupełnie nowych środków zewnętrznych. 
Porozumienie to niejako ,,instytucjonalizuje” działania Miast Północy. Określa zasady współpracy z instytucjami w ramach Obszaru i powołuje Komitet Sterujący, Zespół Obsługi ZIT MOF MP, Koordynatorów Wiodących w czterech miastach rdzeniowych oraz Koordynatorów w 13 pozostałych gminach MOF MP.

REKLAMA

Przypomnijmy, że dnia 21 października 2019r. burmistrz Końskich oraz prezydenci miast: Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski złożyli na ręce marszałka województwa pismo dotyczące zainicjowania współpracy przez te samorządy. Poświadczało ono fakt podjęcia przez wszystkie gminy współpracy oraz określało jej charakter, ukazywało wzajemne powiązania, m.in. historyczne i gospodarcze a także wskazywało na potrzebę ujęcia ich obszaru jako strategicznego w przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz w przyszłości, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 (RPOWŚ 2021- 2027).

W 2020 r związek ten powiększył się do 11 jednostek samorządowych, tworzących ciągły pas przestrzenny od Końskich aż po Ostrowiec Świętokrzyski. W wyniku konsultacji strategii wojewódzkiej liczba członków wzrosła do 17 samorządów, które w dniu 24 maja 2021r. zawarły stosowne porozumienia międzygminne sankcjonujące ostateczny kształt obszaru funkcjonalnego.

REKLAMA

Dzięki działaniom Miast Północy możliwe stało się utworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy oraz ZIT MOF Miast Północy, dzięki czemu wchodzące w jego skład samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie z programów krajowych oraz regionalnego programu operacyjnego (jego projekt zwiera już działania, na które zostały zarezerwowane pieniądze dla Końskich i pozostałych gmin Miast Północy) bez brania udziału w procedurze konkursowej. Ponadto w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego uwzględniono projekty kluczowe zgłoszone przez MOF, w tym utworzenie szlaku rowerowego śladem zabytków techniki, przebiegającego od Maleńca przez Sielpię i Końskie aż po Ostrowiec Świętokrzyski.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *