REKLAMA

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka zmieni nazwę na Nadleśnictwo Radoszyce? [zdjęcia]

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka złożyło wniosek o zmianę nazewnictwa na Nadleśnictwo Radoszyce. Spowodowane jest to historią Lasów Państwowych na terenach Radoszyc i Rudy Malenieckiej (którą znajdziecie poniżej). Dodatkowo siedziba Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajduje się właśnie w Radoszycach. Oficjalna decyzja z Ministerstwa Środowiska odnośnie zmiany nazwy jeszcze nie zapadła, jednak nieoficjalnie, jak przekonuje poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, „wraca historyczna nazwa Nadleśnictwo Radoszyce”.

REKLAMA

„Kierując się przesłankami historycznymi i wynikającymi z lokalnych uwarunkowań funkcjonowania złożyliśmy wniosek dotyczący zmiany nazwy na Nadleśnictwo Radoszyce. Cieszymy się, że zyskał on szerokie poparcie i są szanse by został pozytywnie rozpatrzony” – mówi Nadleśniczy Nadl. Ruda Maleniecka Mateusz Garbacz.

REKLAMA

Współinicjatorem zmiany był wójt gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan, a ideę poparł poseł na Sejm RP Mariusz Gosek.

„Poprosiłem Ministra Środowiska Michała Wosia o poparcie wniosku nadleśniczego o przywrócenie historycznej nazwy Nadleśnictwa Radoszyce. Minister po przeprowadzonej analizie przychylił się do wniosku, wydał zgodę w powyższym zakresie i polecił Głównemu Dyrektorowi Lasów Państwowych procedowanie przedmiotowej sprawy. Cieszę się, że wspólnie z Ministrem Środowiska, Nadleśniczym Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, a także i wójtem gminy Słupia Konecka wpisujemy się w tą piękną historię Nadleśnictwa Radoszyce” – mówi Mariusz Gosek.

Zdaniem wnioskujących za zmianą nazewnictwa przemawiają  zarówno względy historyczne, jak i praktyczne związane z lokalizacją siedziby, która znajduje się właśnie w Radoszycach.

Poniżej przedstawiamy Państwu zarys historyczny lasów na terenach Radoszyc i Rudy Malenieckiej oraz losy tamtejszych nadleśnictw. Źródło: Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.

Lasy wokół Radoszyc zawsze były własnością Skarbu Państwa. Do ostatniego rozbioru Polski były własnością królewską pod zarządem starosty radoszyckiego. Po rozbiorze stały się automatycznie lasami rządowymi. W XIX wieku lasy te tworzyły „Leśnictwo Przedbórz” i „Leśnictwo Radoszyce” z siedzibą w Radoszycach. W czasie I wojny światowej w Radoszycach, a później w Końskich miał siedzibę Powiatowy Urząd Leśny. Po I wojnie światowej, od 1921 roku lasy te tworzyły Nadleśnictwo Państwowe Radoszyce (spadkobierca utworzonego w 1918 r. Nadleśnictwa Końskie z siedzibą w Radoszycach).

Na skutek reorganizacji jednostek administracji Lasów Państwowych przeprowadzonej na mocy Zarządzenia nr 45 z dn. 15.09.1972 roku Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, od 1.01.1973 roku Nadleśnictwo Radoszyce zostało zlikwidowane i funkcjonowało prawie w całości jako obręb Radoszyce w Nadleśnictwie Barycz. Przy kolejnej reorganizacji, przeprowadzonej w 1978 roku, z dotychczasowego Nadleśnictwa Barycz wyłączono w całości obręb Radoszyce, przyłączając go do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.

Lasy okalające Rudę Maleniecką stanowiły do roku 1945 własność prywatnych majątków ziemskich. W roku 1946 z upaństwowionych, na mocy dekretu PKWN z 1944 r., lasów należących do tych majątków utworzono nową jednostkę organizacyjną – Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.

Od 1946 do 2014 roku siedziba Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdowała się w dworku byłej własności ziemskiej Dóbr Ruda Maleniecka. W 2014 roku przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa Ruda Maleniecka z miejscowości Ruda Maleniecka do miejscowości Radoszyce.

Nadleśnictwo Radoszyce istniało od 1921 do 1973 roku, a później funkcjonowało jako obręb, do dziś będący jedynym obrębem nadleśnictwa. Nadleśnictwo o nazwie Ruda Maleniecka zostało utworzone tuż po II wojnie światowej, czyli w 1945 r. Jednak jest niewątpliwie sukcesorem – głównym spadkobiercą wiekowego Nadleśnictwa Radoszyce. Z tego powodu dzieje i historię administracji leśnej Nadleśnictwa Radoszyce liczą blisko 100 lat. Gospodarka leśna w Polskich – Ojczystych rękach trwała tutaj nieprzerwanie od 1921 r. kiedy to zostało utworzone właśnie Nadleśnictwo Radoszyce jako spadkobierca Nadleśnictwa Końskie utworzonego w 1918 roku.

Zdjęcia (Nadl. Ruda Maleniecka, Mariusz Gosek):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *