REKLAMA

Nowe remizy i fotowoltaika. Gigantyczny projekt w gminie Fałków

Przebudowy i doposażenia w źródła odnawialnej energii za 5,5 miliona złotych będzie w najbliższych miesiącach realizować gmina Fałków. To kolejny tak duży projekt tworzony przez ten samorząd po wielkim programie rewitalizacji gminy. Skorzysta mnóstwo sołectw, a zdecydowana większość robót zostanie sfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych. Znamy wykonawcę i dokładny zakres prac. 

REKLAMA

Do remontu pójdzie między innymi świetlica w Zbójnie

W kwietniu trwały procedury przetargowe związane z tym zadaniem, a kilka dni temu  wybrano firmę EkoEnergia Polska Sp. z o.o. z Kielc jako najkorzystniejszego wykonawcę, oferującego kwotę 5.500.000,00 zł za wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Fałków”. Zakres robót jest gigantyczny. Przeczytajcie o nim poniżej.

Wykonawca, zadeklarował, że w okresie 1 miesiąca od podpisania umowy wykona instalację fotowoltaiczną na terenie hydroforni wody w Czermnie, na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie, na budynku Urzędu Gminy, szkoły podstawowej, hali sportowej, remizy OSP oraz na budynku ośrodka zdrowia w Fałkowie a także na budynku szkoły, remizy OSP i budynku ośrodka zdrowia w Czermnie.

REKLAMA

Pozostały zakres robót, tj. montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy a także przebudowa budynku OSP w Wąsoszu, OSP w Turowicach, OSP w Zbójnie, świetlicy wiejskiej w Gustawowie, świetlicy wiejskiej w Sulborowicach i budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie Te zadania wyłoniona firma wykona zgodnie z postanowieniami umowy w okresie 16 miesięcy od jej podpisania, czyli od ostatniego tygodnia kwietnia.

Kilka dni temu Wojt Gminy – Henryk Konieczny i Skarbnik – Anna Wajnberger , podpisali  umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Fałków”. Wykonawcą inwestycji została firma o nazwie Ekoenergia Polska z Kielc, reprezentowana przy podpisywaniu umowy przez Marlenę Religę-Fałek oraz Karolinę Katanowską.

Dokładny zakres Zadania o wartości 5.500.000,00 zł to:
1) Modernizację budynku OSP w Wąsoszu
2) Modernizację budynku OSP w Turowicach
3) Modernizację budynku OSP w Zbójnie
4) Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gustawowie
5) Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sulborowicach
6) Modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie
7) Montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
8) Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie hydroforni wody w Czermnie
9) Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie
10) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
11) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie
12) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czermnie
13) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Fałkowie
14) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej w Fałkowie
15) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Fałkowie
16) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Fałkowie
17) Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Czermnie

Zadanie, które jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, powinno zostać zakończone w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *