REKLAMA

Podpisano umowę na rozbudowę świetlicy w Gracuchu

Jeszcze we wrześniu gmina Końskie podpisała umowę z firmą Usługi Remontowo – Budowlane REMO –BUD ze swojego terenu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch”.

REKLAMA

A tak ma wyglądać świetlica wiejska w Gracuchu.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 445 694,19 zł z terminem wykonania prac do końca maja 2019 roku. Gmina Końskie otrzymała ponad 205 tysięcy złotych dofinansowania na to zadanie z PROW.

Zakres prac obejmuje rozbudowę budynku od strony wschodniej o pomieszczenia: wiatrołap, komunikacja, WC, pomieszczenie porządkowe, kuchnię oraz od strony zachodniej o pomieszczenia: sala spotkań, kotłownia. Nadbudowa dotyczy nadmurowania ścian zewnętrznych oraz zmiany konstrukcji dachu. Przebudowa dotyczy wyburzenia istniejących ścian działowych, zamurowania otworu drzwiowego oraz wykonania dwóch nowych.

REKLAMA

Planowana rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa wymaga wykonania robót:
 wykonanie fundamentów,
 wykonanie filarów kominowych,
 nadmurowanie ściany tylnej i ścian szczytowych w budynku istniejącym świetlicy,
 wykonanie słupa oraz podciągu przy głównym wejściu do budynku,
 wykonanie wieńca wokół budynku,
 wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego wraz z montażem rynien i rur
spustowych,
 docieplenie budynku,
 wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy
wejściu głównym,
 wykonanie nawiewów pod oknami
 wykonanie opaski wokół budynku.
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
 wykonanie instalacji odgromowej
 wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z armaturą,
 wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
 wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej wraz z białym montażem,
 montaż kotłowni,
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *