REKLAMA

Powraca temat powstania Muzeum Ziemi Koneckiej [wideo, zdjęcia]

Miasto Końskie ogłosiło wyniki przetargu dotyczącego zmian dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków starej stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej. To oznacza, że temat powstania muzeum wciąż jest aktualny. 

REKLAMA

Budynek dawnej stolarni Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się w Parku Miejskim, nieopodal Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Wiadomo, że gmina w poprzednich latach uzyskała projekt środowiskowy i pozwolenia na przebudowę budynku. Wypracowano także wstępny projekt oraz wizualizację obiektu, w którym miałoby mieścić się muzeum.

Kilka dni temu pojawiła się zaś informacja potwierdzająca, że temat wciąż jest aktualny. Gmina ogłosiła wykonawcę  zmian dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków. To firma Ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna z Kielc. Projektowany zakres robót do wykonania to między innymi rozbiórka istniejących obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym, przeprowadzenie robót ziemnych, odwodnienie terenu części parkingu poprzez budowę instalacji kanalizacji wody deszczowej; budowę instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, w tym zastosowanie słupów stylowych – parkowych. Kolejne prace, które muszą być uwzględnione w projekcie to: budowa zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wykonanie chodników, parkingu dla ok. 40 samochodów osobowych (w tym minimum 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), wyposażenie terenu w kosze na śmieci, ławki, zieleń niską i wysoką, uwzględniając wycinkę drzew.

REKLAMA

W skrócie – wyłoniony wykonawca ma zająć się wszystkim tym co będzie znajdować się wokół budynku. Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej musi zaś przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie i Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach.

Wizualizacja Muzeum Ziemi Koneckiej

Kiedy na miejscu mogłyby rozpocząć się prace? Trudno powiedzieć – gmina wciąż szuka zewnętrznego finansowania dla inwestycji w przebudowę budynków. Należy także rozpisać przetargi i wyłonić wykonawców. Na pewno o wszystkich kolejnych działaniach zmierzających do utworzenia muzeum będziemy Państwa informować. Przed rokiem włodarze gminy wskazywali rok 2021 jako możliwą datę realizacji przebudowy. W obecnej sytuacji związanej z trwającą epidemią i skutkami finansowymi, które ona za sobą ciągnie termin ten może jednak ulec przesunięciu.

Przypomnijmy, że gminny plan zakłada, że w zbiorach Muzeum Ziemi Koneckiej znajdą się eksponaty między innymi z Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej, którą opiekuje się konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pozostałe relikty są obecnie kompletowane.

Tak obecnie wygląda budynek dawnej stolarni

 

REKLAMA

2 thoughts on “Powraca temat powstania Muzeum Ziemi Koneckiej [wideo, zdjęcia]

  1. Pingback: Ciekawe znaleziska podczas remontu Pałacu Tarnowskich | TKN24

  2. Pingback: Zbliża się rewitalizacja Parku w Końskich i przebudowa stolarni na muzeum | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *