REKLAMA

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy zakończona

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy w gminie Smyków została ukończona. Prace trwały od lutego tego roku.

REKLAMA

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”. W poniedziałek nastąpił odbiór techniczny przez komisję składającą się z pracowników Urzędu Gminy oraz wykonawców z firmy HYDRO-MARKO.

REKLAMA

Zakres prac objął: budowę reaktora biologicznego, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, komory zasuw i istniejącego zbiornika magazynowego osadu, przebudowę w zakresie branży technologicznej stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, budowę i przebudowę rurociągów technologicznych, systemu sterowania i kontroli, przebudowę istniejącej pompowni ścieków o technologię, przebudowę budynku techniczno–socjalnego o system sterowania i kontroli, budowę chodników i dróg wewnętrznych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 976 240 zł. Znaczna część tej kwoty, bo aż 1 606 700 zł gmina pozyskała z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  Po spełnieniu wszystkich warunków pożyczka zostanie umożona w 50% (803 350,00 zł.). Reszta została opłacona ze środków własnych.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *