REKLAMA

Są środki dla bezrobotnych i pracodawców w koneckim Urzędzie Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich są organizowane nabory wniosków na różne formy aktywności – są pieniądze między innymi na otwarcie nowej działalności gospodarczej, ale i na doposażenie nowych miejsc pracy dla już funkcjonujących przedsiębiorców. O szczegóły i daty przyjmowania wniosków należy pytać w PUP Końskie. 

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe

PUP od 20.01.2020r. prowadzi aktualnie nabory w ramach w/w projektów na poszczególne formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, szkolenia, roboty publiczne, bony zasiedleniowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, bony stażowe, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50r.ż.

Ponadto PUP rozpoczął nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

REKLAMA

Nabory w ramach jednorazowych środków będą prowadzone w II turach dla:

-osób bezrobotnych do 30r.ż –w ramach projektu POWER 18-19.02.2020r. -I tura (dla 30 osób) i 21.-22.05.2020 –II tura (dla 25 osób),

-dla osób bezrobotnych powyżej 30r.ż-w ramach projektu RPO WŚ 25-26.02.2020r. dla 20 osób) I tura, 28-29.05.2020r. II tura. (dla 20 osób)

Nabory w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

-osób bezrobotnych do 30r.ż –w ramach projektu POWER 07.02.2020r.-I tura (dla 13 osób)
i 08.05.2020r. II tura (dla 12 osób),

-dla osób bezrobotnych powyżej 30r.ż-w ramach projektu RPO WŚ 14.02.2020r.- I tura
(dla 10 osób) i 15.05.2020r. II tura (dla 10 osób).

PUP w Końskich zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2020r. skierowane są na aktywną politykę rynku pracy. PUP w 2020r. otrzymał środki na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości: 9 945 100,00zł. (z FP i EFS).

W ramach w/w kwoty PUP będzie realizował projekty pozakonkursowe z EFS:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim (VI)” (4 169 301,26 zł)

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie,)

Planowana liczba osób do objęcia wsparciem: 405 osób.

2. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (VI)” (3 222 918,81zł)

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim.

Zadania realizowane w ramach projektu: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, staż, szkolenia, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż., jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy).

Planowana liczba osób do objęcia wsparciem: 313 osób.

3. Środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach algorytmu (2 552 879,93zł)

Ponadto PUP będzie kontynuował realizację projektu konkursowego tj. projekt „Akcja Aktywizacja” (okres realizacji od 01.06.2018r. -31.05.2020r.) w ramach którego
w 2020r. planuje się objąć wsparciem 4 osoby bezrobotne w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dodatkowo w ramach projektu dla
Uczestników projektu przewidziano refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobę zależną.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Dotychczas w ramach w/w projektu aktywizowano 131 osób bezrobotnych (72k/59m) w ramach następujących form wsparcia: staże, prace interwencyjne, refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobę zależną.

Wysokość budżetu planowanego w 2020r. przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych wynosi: 186 318,70zł)

PUP w Końskich otrzymał również środki finansowe w wysokości 395 100,00zł na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.01.2020 r. do dnia 07.02.2020r.

REKLAMA

2 thoughts on “Są środki dla bezrobotnych i pracodawców w koneckim Urzędzie Pracy

  1. Jeśli to są środki z unii to OK, nie takie kwoty tam marnują, ale jeśli z budżetu krajowego, to szkoda nawet złotówki. To niszczenie wolnego rynku, takie wspomaganie np. na staże gdzie nikt normalny nie poszedłby za tyle pracować, a urząd pracy niejako przymusza grożąc wyrejestrowaniem a to dla większości znaczy brak ubezpieczenia zdrowotnego. dotacje do czegokolwiek dostaje „stara” jedna i ta sama ekipa, która też zawsze załapuje się na różne wsparcie z KSWP. Zlikwidować raz na zawsze te urzędy pracy i skończyć z socjalami.

  2. „Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy”
    W obecnych czasach bycie bez pracy w tym wieku jest tylko i wyłącznie na własne życzenie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *